ВОЛАКОМ е бенефициент по проект Nr. BG16RFOP002-2.077-1137-C01 на Оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност" на ЕС

Проект Nr. BG16RFOP002-2.077-1137-C01 е с главна цел осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност е 87 120,00 лв., от които 74 052,00 лв. европейско и 13 068,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с начало 27.01.2021 г. и край 27.04.2021 г.